arriba
       


 
Blanco
PortadaseparatorMatrícula 1.ºBacharelato 2022/2023


Matrícula 1.ºBacharelato 2022/2023
Calqueira dúbida pode chamarnos ao teléfono: (+34) 988 431 565, ou enviarnos un e-mail a ies.celanova@edu.xunta.gal 

ALUMNA ou ALUMNO
Pai ou Titor legal
Enderezo Familiar
Si Non
Fará uso dos seguientes servizos complementarios
Transporte escolar
Servizos complementarios:

 • O servizo de transporte escolar é só para uso do alumnado que viva fóra da vila de Celanova.
 • Para facer uso do transporte escolar deberán empregar a Tarxeta Xente Nova que se solicitará nas oficinas de Abanca.
Materias comúns

Elixir 1

3 horas

3 horas

3 horas

3 horas

3 horas

Escolle 1 materia de 1 hora
0 elementos de 2
Arrastra para esta zona todas as materias e ordénaas segúndo orde de preferencia
«
¡COMPLETADO! Recorda que debes ordenalas por orde de preferencia
 • RELIXIÓN
 • COMENTARIO DE TEXTO
Podes arrastrar as materias, facer dobre click our facer click na aspa da parte dereita para engadilas. Logo podes ordenalas arrastrándoas na propia listaxe.

Soamente podes seleccionar materias dunha rama. Debes seleccionar todas as materias desa rama indicando a prioridade cun número de maior a menor prioridade. É dicir, a materia con máis prioridade para ti tería o número 1, a seguinte o 2 e así sucesivamente.

RAMA DE CIENCIAS DA SAÚDE 
TRONCAIS 4 horas
RAMA TÉCNICA 
TRONCAIS 4 horas
Elixir 1 (Numerar todas por ORDE de preferencia)
0 elementos de 1 (Total 2)
Arrastra para esta zona todas as materias e ordénaas segúndo orde de preferencia
«
¡COMPLETADO! Recorda que debes ordenalas por orde de preferencia
 • DEBUXO TÉCNICO I
 • TECNOLOXÍA E ENXEÑERÍA I
Podes arrastrar as materias, facer dobre click our facer click na aspa da parte dereita para engadilas. Logo podes ordenalas arrastrándoas na propia listaxe.
RAMA DE HUMANIDADES 
TRONCAIS 4 horas
Elixir 2 (Marcar dúas materias, escoller unha entre Economía e Grego e outra entre Historia do mundo contemporáneo e Literatura universal)
0 elementos de 2 (Total 4)
Arrastra para esta zona todas as materias e ordénaas segúndo orde de preferencia
«
¡COMPLETADO! Recorda que debes ordenalas por orde de preferencia
 • ECONOMÍA
 • GREGO I
 • HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO
 • LITERATURA UNIVERSAL
Podes arrastrar as materias, facer dobre click our facer click na aspa da parte dereita para engadilas. Logo podes ordenalas arrastrándoas na propia listaxe.
RAMA DE CIENCIAS SOCIAIS 
TRONCAIS 4 horas
Elixir 2 (Marcar dúas materias, escoller unha entre Economía e Grego e outra entre Historia do mundo contemporáneo e Literatura universal)
0 elementos de 2 (Total 4)
Arrastra para esta zona todas as materias e ordénaas segúndo orde de preferencia
«
¡COMPLETADO! Recorda que debes ordenalas por orde de preferencia
 • ECONOMÍA
 • GREGO I
 • HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO
 • LITERATURA UNIVERSAL
Podes arrastrar as materias, facer dobre click our facer click na aspa da parte dereita para engadilas. Logo podes ordenalas arrastrándoas na propia listaxe.
ESPECÍFICA PARA TODAS AS MODALIDADES
OPTATIVAS
 • Cursarase unha materia optativa de 4 horas.
 • As opcións escollidas están supeditadas á organización do centro e a que haxa un mínimo de CINCO matrículas.
 • Debes ordear todas as materias por orde de preferencia.
 • (1) Seleccionar só a materia non escollida nas troncais (Debuxo Técnico ou Tecnoloxía e Enxeñería)
 • (2) Seleccionar só a materia non escollida nas troncais (Latín ou Matemáticas aplilcadas)
0 elementos de 10 (Total 13)
Arrastra para esta zona todas as materias e ordénaas segúndo orde de preferencia
«
¡COMPLETADO! Recorda que debes ordenalas por orde de preferencia
 • CULTURA CIENTÍFICA
 • TIC I
 • 2.ª Ling. estr. FRANCÉS I (*)
 • 2.ª Ling. estr. INGLÉS I(*)
 • ANTROPOLOXÍA
 • DEBUXO ARTÍSTICO I
 • LINGUAXE E PRÁCTICA MUSICAL
 • ANATOMÍA APLICADA
 • LITERATURA GALEGA DO SÉCULO XX
 • (1) DEBUXO TÉCNICO I
 • (1) TECNOLOXÍA E ENXEÑERÍA I
 • (2) LATÍN I
 • (2) MAT. APLICADAS I
Podes arrastrar as materias, facer dobre click our facer click na aspa da parte dereita para engadilas. Logo podes ordenalas arrastrándoas na propia listaxe.
Documentación necesaria para a matrícula
 • Fotocopia do DNI (só alumnado de nova incorporación)
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria (só alumnado de nova incorporación)
 • Regulamento de uso de teléfonos móbiles e doutros dispositivos electrónicos
 • 1,12€ de seguro escolar (págase na Secretaría do centro)
Si Non
Si Non
Si Non
Si Non
Si Non

Lin e acepto a política de privacidade e condicións de uso dos datos persoais.

Enviando datos.
Espere...

iescelanova.gal lle garatiza a adopción das medidas oportunas para asegurar o tratamento confidencial dos datos introducidos neste formulario.

Este sitio web utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a túa experiencia de usuario, gardando preferencias, produtos visitados, datos de acceso,..., co fin de ofrecer contidos adaptados aos intereses do usuario. Si se continua navegando por esta web consideramos que se asume e acepta o seu uso..
«Ver a nosa política de cookies» | «Máis información sobre as cookies». Calquera dúbida ou suxestión utilize usar nosa «sección de contacto.»

PECHAR