arriba
       


 
Blanco
PortadaseparatorPlans e proxectosseparatorContratos Programa


Contratos Programa

O contrato-programa é unha iniciativa de innovación educativa desenvolvida desde a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para proporcionarlles aos centros docentes públicos unha estratexia de mellora da calidade do ensino. Pretendemos lograr a equidade e a excelencia na educación, para o cal, debemos desenvolver as capacidades de todo o alumnado conforme as súas posibilidades e circunstancias e, para iso, teñen que organizarse de xeito diferenciado, planificando os seus recursos e desenvolvendo as actuacións necesarias para o logro duns obxectivos concretos nun período de tempo determinado.

Por todo isto o centro decidiu participar nos Contratos Programa nas seguintes modalidades:

 • Mellora das competencias clave: Competencia Matemática
 • Mellora das competencias clave: Competencia en Comunicación Lingüísitica
 • Mellora das competencia clave: Competencias básicas en Ciencia e Tecnoloxía
 • Mellora da Convivencia e Promoción da Igualdade nos Centros
 • Mellora do nivel de coñecemento para acadar a excelencia

As actividades que se levan a cabo son as seguintes:

 • Cadernos de Reforzo en Matemáticas, Lengua, Francés e Xeografía e Historia para alumnos con dificultades durante as avaliacións, para alumnado que non superen a avaliación en Xuño e para o alumnado con materia pendiente
 • Gardas de patio produtivas onde contamos cun aula de reforzo na que no dous recreos sempre hai un profesor de lingua ou matemáticas para resolver dúbidas
 • Apertura extraescolar da Biblioteca como espazo de estudo e/ou de consulta
 • Revista "O Poleiro" creada dende o Departamento de Dinamización Lingüística
 • Curso de impresión e Deseño en 3D curso impartido nas tardes do mércores
 • Boletín  informativo trimestral como un medio de comunicación entre o centro e as familias do alumnado onde lles contamos todas as actividades levadaas a cabo en cada trimestre
 • Proxecto Mens Sana in Córpore Sano para fomentar a actividade deportiva e os hábitos de vida saudables
 • Musicoterapia para, a través de métodos de intervención personalizados, grupais e individuais mellorar a calidade de vida, o crecemento persoal, intelectual e cognitivo do noso alumnado a través da música e do son

Este sitio web utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a túa experiencia de usuario, gardando preferencias, produtos visitados, datos de acceso,..., co fin de ofrecer contidos adaptados aos intereses do usuario. Si se continua navegando por esta web consideramos que se asume e acepta o seu uso..
«Ver a nosa política de cookies» | «Máis información sobre as cookies». Calquera dúbida ou suxestión utilize usar nosa «sección de contacto.»

PECHAR